• Slovenčina

Vysoké školy

Aktívne vyhľadávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Predmet: Spolupráca s vybranými vysokými školami pri hľadaní, pripravovaní a rozvíjaní absolventov v oblasti inžinieringu a kvality.

Účel:

 • riešenie problémov s akútnym nedostatkom kvalitných inžinierov na oddelení kvality a inžinieringu
 • získanie pracovníkov s kvalitným backgroundom a potenciálom
 • možnosť vychovať si študentov prostredníctvom výkonu stáží a vypracovaní si diplomových prác
 • možnosť tvarovať schopnosti a zručnosti študentov a absolventov do stavu vyhovujúceho požiadavkám firmy pôsobiacej v automobilovom priemysle

 

Očakávania:

Predísť problémom s nedostatkom pracovných síl v oblasti inžinieringu a kvality prostredníctvom získania a vychovania si pracovníkov priamo z univerzity.

Cieľová skupina:

 1. študenti 4. ročníka – možnosť vypracovania si diplomovej práce vo firme, možnosť ponuky pracovného miesta na budúci rok
 2. študenti 5. ročníka – ponuka pracovnej pozície

Pracovný tím:

Líder:   A.Švorcová

Vybrané univerzity a ich fakulty:

Žilinská univerzita – Fakulta strojnícka, elektrotechnická, špeciálneho inžinierstva
Trenčianska univerzita A. Dubčeka – Fakulta špeciálnej techniky
Slovenská technická univerzita – Fakulta MTF Trnava
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (City University of Seattle)

Formy spolupráce s jednotlivými univerzitami:

 • prezentácia spoločnosti TRW
 • zriadenie permanentnej výstavky produktu TRW
 • aktívne spolupracovanie s univerzitami prostredníctvom kontaktnej osoby
 • ponuka pracovnej príležitosti – Talent Pool
 • aktívne vyhľadávanie študentov s potenciálom
 • propagačné materiály /letáky, vývesky priamo na školách

 

Pravidelné návštevy univerzít:

 

 • update informácii o firme a pracovných možnostiach
 • udržiavanie kontaktu so študentami, ktorí si vypracovávaju diplomovú prácu v TRW