• Slovenčina

Stredné školy

Partnerské školy s technickým zameraním:


 • SOŠ Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom
 • SOŠ Piešťanská ulica, Nové Mesto nad Váhom


SOŠ Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom


 • spolupráca začala vr. 2006
 • žiaci na prax – krátkodobá /2 týždne za rok
 • dlhodobá /počas školského roka / 20 týždňov
 • Žiaci SOŠ 2014

 • špecializácia: technik v elektrotechnike, technik v strojárstve
 • pravidelne vykonávané exkurzie / 4 x ročne
 • finančná odmena pre 3 najlepších žiakov za dosiahnuté výsledky v školskom roku • výstavka našich výrobkov vškole
 • spolupráca voblasti podpory technického vzdelávania

Ocenenia 3 najlepších absolventov SPŠ 2016


Ocenenia 3 najlepších absolventov SPŠ 2017