• Slovenčina

Stredné školy

Partnerské školy s technickým zameraním:


  • SOŠ Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom
  • SOŠ Piešťanská ulica, Nové Mesto nad Váhom


SOŠ Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom


  • spolupráca začala vr. 2006
  • žiaci na prax – krátkodobá /2 týždne za rok
  • dlhodobá /počas školského roka / 20 týždňov
  • Žiaci SOŠ 2014

  • špecializácia: technik v elektrotechnike, technik v strojárstve
  • pravidelne vykonávané exkurzie / 4 x ročne
  • finančná odmena pre 3 najlepších žiakov za dosiahnuté výsledky v školskom roku  • výstavka našich výrobkov vškole
  • spolupráca voblasti podpory technického vzdelávania

Ocenenia 3 najlepších absolventov SPŠ 2016


Ocenenia 3 najlepších absolventov SPŠ 2017