• Slovenčina

Profil

Spoločnosť ZF TRW je nadnárodná spoločnosť, pôsobiaca v automobilovom priemysle. Rok 2015 bol významným míľnikom, kedy sa zlúčili dve významné spoločnosti, a to nemecká spoločnosť ZF a americká spoločnosť TRW. Spojením sme sa rozrástli na silný tím so 134 000 zamestnancami a združujeme to najlepšie z dvoch svetov: vedúce technológie v technike pohonov a aktívne i pasívne bezpečnostné systémy, ako aj vývoj a výskum systémov. Na základe medzinárodnej spolupráce vznikajú nové ciele a kariérne možnosti.

Firma TRW je americkou firmou, pôsobiacou v automobilovom priemysle. Vznikla v roku 1901 a založili ju páni Thompson, Ramo a Wooldrige. Sídlo má v Livonia, Michigan,US. Spoločnosť ZF TRW je orientovaná najmä na osobnú a prevádzkovú bezpečnosť v automobiloch. Vypovedá o tom aj jej produktové portfólio. Tvorí ju týchto 5 skupín:

  • Brzdné systémy
  • Riadiace systémy
  • Bezpečnostné systémy
  • Doplnkové interiérové produkty


Vývoj a výskum všetkých týchto systémov