• Slovenčina

Pracovné príležitosti

V čom spočíva naša sila

  • spoločnosť pôsobí na trhu už 115 rokov
  • patríme medzi svetových lídrov
  • pre automobilový priemysle vyrábame riadiace systémy a ich elektromotory
  • možnosť profesijného rastu
  • máme bohatý sociálny program

Aktuálne neobsadzujeme  žiadne pracovné pozície:

Napriek tomu, môžete vyplniť formulár, priložte svoj životopis a dajte nám o sebe vedieť.
Pre zaslanie žiadosti môžete vyplniť následovný formulár:

Osobné údaje

Vaše meno *

Vaše priezvisko *

Váš email *

Telefónne číslo *

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Predmet * (uveďte názov prac. pozície o ktorú mate záujem)

Správa *

Tu môžete priložiť Váš životopis

Iné prílohy

Podporované formáty sú len: .pdf, .doc, .docx, .jpg, .png
Maximálna velkosť súboru je 2mb.

* - Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., Trenčianska ulica 2571/16, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 35 829 761 (ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov o potvrdení týkajúcich sa vzdelania či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie a za účelom účasti na budúcich výberových konaniach. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 1 roka.
Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu: ochranaosobnych.udajov@zf.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

Alebo nás môžete kontaktovať priamo na praca.info@zf.com