• Slovenčina

Ocenenia

Firma ZF TRW získala ocenenie Health, Safety and Environment excellence award, a týmto sa spoločnosť radí medzi špičkové firmy v tejto oblasti.
Zároveň naša spoločnosť bola ocenená:
-tuto by som nechala tie dva paragrafy, co su uz na stranke (nar.cena HR gold, Nar. Cena kvality SR)

HR GOLD : Za rok 2015 sme získali ďalšie významné ocenenie HR gold, a to v kategórií Osobnosť personálneho manažmentu. Zuzana Križanová, HR senior-manažérka spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.,získala toto ocenenie za mimoriadny osobný vklad do rozvoja HR komunity v trenčianskom regióne ako aj v rámci celého Slovenska, za vybudovanie dobrého mena a silnej pozície úseku HR v rámci podniku a za príkladné vybudovanie HR business partnerstva s manažmentom spoločnosti.

Národná cena HR Gold


V septembri 2011 sme získali prestížne ocenenie HR Gold za najlepší projekt s názvom Zavedenie procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti. Cenu za firmu prevzal riaditeľ  spoločnosti, HR manažérka a manažér výroby na Slovenskej národnej konferencii HR manažérov a riaditeľov v Bratislave. Je to významná cena v rámci celej Slovenskej republiky.

Cenu „Projekt roka“ získajú len projekty, ktoré sú pokrokové v prístupoch a metódach riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, boli už implementované, osvedčili sa a ich prístup je prenesiteľný na ďalšie podniky a organizácie.

Národná cena kvality SR


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlasuje každoročne pod záštitou prezidenta SR súťaž o Národnú cenu kvality SR. Výhru v kategórii publicistický prínos v oblasti kvality získala Ing. Iveta Revayová za článok s názvom Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „Business Unit“ ako efektívny spôsob riadenia výroby, ktorý bol publikovaný v časopise Kvalita v marci 2012.

Cena bola odovzdaná za prítomnosti viacerých významných hostí v historickej budove NR SR dňa 12.11.2012. Spolu s autorkou článku prišli cenu prevziať riaditeľ spoločnosti a HR Manažérka.