• Slovenčina

Strategické priority

Zameranie TRW Automotive na strategické priority:


  • Implementácia Six Sigma, Q-Lean a iných nástrojov kvality
  • Zabezpečiť, že výrobky budú u zákazníka načas a v požadovanej kvalite


  • Neustále znižovanie nákladov
  • Ponúknuť zákazníkom konkurenčné ceny


  • Ponúkať globálnu podporu zákazníkom
  • Riadenie znižovania nákladov
  • Rast a rozvoj nových trhov


  • Ponúkať najnovšie produkty za pomoci najnovších technológií
  • TRW má jedinečné postavenie lídra v oblasti aktívnej a pasívnej bezpečnosti

Strategické priority TRW Automotive