• Slovenčina

Certifikáty a HSE&S politika

Spoločnosť ZF TRW

je certifikovanou spoločnosťou a zároveň spĺňa politiku TRW Automotive v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany a zabezpečenia.

ISO-TS 16 949

Politika TRW Automotive v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany a zabezpečenia
HSE&S politika

Už druhý rok sme získali ocenenie Health, safety and Environment excellence award a tým sa firma radí k top firmám v tejto oblasti.